Bezpieczeństwo pracy w kabinach lakierniczych

Praca w kabinie lakierniczej jest przeznaczona dla profesjonalnych lakierników, którzy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie obsługi takiego urządzenia z zachowaniem zasad BHP. Zanim lakiernicy przystąpią do jakichkolwiek prac na lakierni ich obowiązkiem jest zapoznanie się z kartami charakterystyki produktów jakich będą używać podczas lakierowania. Niezbędne jest także używanie przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem. Jakie warunki związane z BHP musi spełnić dobrze przystosowana kabina lakiernicza i o czym należy pamiętać, wykonując pracę wewnątrz tego urządzenia?


Wentylacja w kabinie lakierniczej

Możliwość utraty zdrowia podczas pracy w kabinie lakierniczej wynika m.in. z ograniczeń w wentylacji powietrza. Niedotrzymanie odpowiedniej prędkości jego przepływu, czyli 0,25 -0,30 m/s, to narażenie pracownika na wdychanie oparów z lakieru lub farb, czyli substancji, które mogą mieć wybuchowe, toksyczne i palne właściwości. Wprowadzenie odpowiedniego systemu wentylacji, który ochroni nie tylko zdrowie lakiernika, ale także wyeliminuje ewentualny wybuch, leży po stronie projektanta kabiny. Za przepływ powietrza odpowiada również prawidłowe ustawienie zakupionej kabiny na lakierni, tak aby miała dostęp do jego cyrkulacji.

 

Normy wymagane od lakiernika

Wspomniane wyżej zasady związane z odpowiednią budową kabiny lakierniczej nie zwalniają lakiernika z ochrony własnego zdrowia. Podstawowy element ubioru, który jest do tego niezbędny, stanowi maska ochronna. Wydaje się oczywistym zabezpieczeniem, jednak wielu pracowników ignoruje nakaz jej używania. Może to być spowodowane brakiem wyczuwalnego zagrożenia w postaci nieprzyjemnego zapachu. Nie wszystkie szkodliwe substancje muszą go jednak generować. Kolejnym wymogiem jest odpowiedni ubiór lakierniczy, czyli kombinezon, który nie będzie się elektryzował. W przeciwnym wypadku może powstać iskra prowadząca do wybuchu. Lakiernik musi także pamiętać, że takie „ubrania” muszą być prane w przystosowanej do tego pralni. Ochronę rak i oczu stanowią rękawice i gogle.